Jaskyniarsky týždeň, Varín, Malá Fatra 2015

Videopozvánka na 56. jaskyniarsky týždeň, ktorá bola prezentovaná na Speleomítingu.      videopozvánka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JT 2015

56. jaskyniarsky týždeň SSS

                             Pozvánka 

01

 

       Jaskyniarsky klub Varín Vás pozýva na 56. Jaskyniarsky týždeň SSS, ktorý sa uskutoční 19.-23.8 2015 v Malej Fatre. Tábor a ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch autokempingu vo Varíne. Exkurzie do krasových lokalít budú zabezpečené v spolupráci s jaskyniarskymi skupinami a klubmi pôsobiacimi na území Malej Fatry. Podrobné informácie o ubytovaní a exkurziách budú zverejnené neskôr v  pozvánke na stránke www.speleovarin.sss.sk  a  www.speleovarin.sk  .    

 

 

    JT 2015

Stratenecká priepasť 2014

Aj v roku 2014 sme sa prioritne venovali prieskumu krasovej oblasti Stratenca. Prevažnú časť akcií sme uskutočnili v Strateneckej priepasti. Pracovali sme v staronovej sonde v severnej časti Jánošíkovho dómu. Sonda dostala priliehavý názov Valiace sa kamene. Veľmi nám tu pomohol „hupcuk“. S jeho pomocou sme mohli zo sondy vytiahnuť metrákové kamene. Po niekoľkých akciách sa nám podarilo preniknúť cez zával do menšieho dómu. Tu sa otvára niekoľko perspektív na ďalší postup. Hneď na začiatku sondy je to úzka vertikála, ktorú bude treba doskúmať. V samotnom dóme je niekoľko možnosti na postup. Veľmi nádejne sa javia dve krasové rúry v severnej časti dómu. Práve na posledných tohtoročných akciách sme sa venovali ich prieskumu. Aj v tejto časti jaskyne je vidieť intenzívnu činnosť vodného toku, čo dáva dobré predpoklady na ďalší postup. Prievan v sonde takisto naznačuje dobrý smer prieskumu. Našli sme tu aj zaujímavý krasový okruhliak, ktorého pôvod sa nám nepodaril zatiaľ určiť. Za zmienku stojí aj výskyt stylolitov. Momentálne je naša činnosť prerušená zimnou uzáverou jaskyne. Takže uvidíme na jar.

Pokračovať na Stratenecká priepasť 2014