Stratenecká priepasť 2014

Published on :

Aj v roku 2014 sme sa prioritne venovali prieskumu krasovej oblasti Stratenca. Prevažnú časť akcií sme uskutočnili v Strateneckej priepasti. Pracovali sme v staronovej sonde v severnej časti Jánošíkovho dómu. Sonda dostala priliehavý názov Valiace sa kamene. Veľmi nám tu pomohol „hupcuk“. S jeho pomocou sme mohli zo sondy vytiahnuť metrákové kamene. Po niekoľkých […]