Archív kategorií: Stratenecka jaskyňa

Stratenecká priepasť 2014

Aj v roku 2014 sme sa prioritne venovali prieskumu krasovej oblasti Stratenca. Prevažnú časť akcií sme uskutočnili v Strateneckej priepasti. Pracovali sme v staronovej sonde v severnej časti Jánošíkovho dómu. Sonda dostala priliehavý názov Valiace sa kamene. Veľmi nám tu pomohol „hupcuk“. S jeho pomocou sme mohli zo sondy vytiahnuť metrákové kamene. Po niekoľkých akciách sa nám podarilo preniknúť cez zával do menšieho dómu. Tu sa otvára niekoľko perspektív na ďalší postup. Hneď na začiatku sondy je to úzka vertikála, ktorú bude treba doskúmať. V samotnom dóme je niekoľko možnosti na postup. Veľmi nádejne sa javia dve krasové rúry v severnej časti dómu. Práve na posledných tohtoročných akciách sme sa venovali ich prieskumu. Aj v tejto časti jaskyne je vidieť intenzívnu činnosť vodného toku, čo dáva dobré predpoklady na ďalší postup. Prievan v sonde takisto naznačuje dobrý smer prieskumu. Našli sme tu aj zaujímavý krasový okruhliak, ktorého pôvod sa nám nepodaril zatiaľ určiť. Za zmienku stojí aj výskyt stylolitov. Momentálne je naša činnosť prerušená zimnou uzáverou jaskyne. Takže uvidíme na jar.

Pokračovať na Stratenecká priepasť 2014